Rakaca község - önkormányzati portál

ÁROP-1.A2/A-2008-0166

 

 

Rakaca Körjegyzőség Polgármesteri Hivatalainak és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése

Azonosító szám: ÁROP-1.A2/A-2008-0166

Kedvezményezett: Rakaca Község Önkormányzata, 3825 Rakaca, Petőfi utca 92.

Közreműködő szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., FPÜ-ÁROP EKOP Igazgatóság, 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

 

 

 

Rakaca Körjegyzőség Polgármesteri Hivatala 2008-ban sikeresen pályázott szervezetfejlesztés céljából az Új Magyarország Államreform Operatív Program – Önkormányzatok Szervezetfejlesztése (ÁROP 1.A.2) pályázat keretében. A szervezetfejlesztés a Körjegyzőség és a négy önkormányzat (Rakaca, Rakacaszend, Viszló és Debréte) bevonásával a 2009-es év folyamán valósult meg. A komplex szervezetfejlesztés eredményei a következőkben foglalhatóak össze:

 • A hivatali ügyintézés legfontosabb folyamatai felülvizsgálatra és korszerűsítésre kerültek (pl.: anyakönyvi, adóügyi, gyermekvédelmi és gyámügyi, szabálysértési feladatok).

=

Gyorsabb és költség-hatékonyabb ügyintézés

 • Megoldási javaslatok születtek a Körjegyzőség, az Önkormányzatok és az általános iskola működése során
  az alábbiakban felsorolt problémákra:
  • Munkaleterheltség, helyettesítés
  • Együttműködés, belső kommunikáció
  • Munkakörnyezet, munkaeszközök

=

Javuló belső kommunikáció és pontosabb ügyintézés

 • A települések közép és hosszú távú fejlődésének elősegítése érdekében – a ciklusprogram és a szakpolitikai prioritások tükrében – kialakításra került a stratégiaalkotás folyamata (szoros kapcsolatban a költségvetéssel).

=

Hosszú távon is átgondolt, mérhető fejlődés

 • Új, teljes körű, optimális gazdálkodási modell került kialakításra (ciklusprogram – szakpolitikai prioritások – átfogó stratégia – költségvetés tervezés – fizetőképesség javítása – pénzügyi kontrolling)

=

Hatékonyabb, egységes jövő és költségvetés tervezés/megvalósítás

 • A Hivatal munkatársai készségfejlesztést célzó képzéseken vettek részt:
  • a települések vezetői részt vettek egy – a részükre összeállított – vezetőképző tréningen,
  • a Hivatal ügyintézői olyan tréningeken vettek részt, ahol többek között a kommunikáció, az ügyfélkezelés és a projektmenedzsment területén sajátíthattak el hasznos ismereteket.

=

Hatékonyabb településvezetés, valamint ügyfél-kezelés és külső kommunikáció

 • Rakaca Körjegyzőség honlapja teljes körű fejlesztésen esett át teljesítve az 1. szintű elektronikus ügyintézés feltételeit (űrlapok, ügyintézéshez szükséges információk elérése)

=

Hivatali ügyek intézése a honlapon keresztül

 • Új, a hivatali ügyintézést támogató, szoftverek kerültek bevezetésre (teljes körű ügyiratkezelés, gyámhatósági ügykezelés, szociális ügykezelés).

=

Gyorsabb költséghatékonyabb, ügyintézés

 • A Hivatal teljesítménymérési és értékelési rendszere kialakításához, a jelenleginél hatékonyabb rendszer kiépítéséhez szükséges javaslatok kerültek megfogalmazásra.

=

A Hivatal munkatársainak ösztönzése a hatékony munkavégzés érdekében

 • Komplex javaslat született a Hivatal informatikai rendszerének és számítógépes alkalmazásainak, eszközeinek fejlesztésére.

=

Gyorsabb, megbízhatóbb adatkezelés

 • Átfogó javaslat készült a Polgármesteri Hivatal és a helyi vállalkozások, valamint a civil szféra szorosabb kapcsolatának, partneri együttműködésének erősítésére, fejlesztésére.

=

A vállalkozói/civil szféra szorosabb együttműködése a polgármesteri hivatallal

 További részletek a következő helyen olvashatóak »

KÖZADATKERESŐ