Rakaca község - önkormányzati portál

Krasznokvajda és térségének közösségfejlesztési pr

A TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00018 azonosítószámú Európai Uniós projekt keretében 50.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el Krasznokvajda Község Önkormányzatának konzorciumi vezetésével Krasznokvajda Község Önkormányzata, Büttös Község Önkormányzata, Felsőgagy Község Önkormányzata, Rakaca Község Önkormányzata, Rakacaszend Község Önkormányzata és Szászfa Község Önkormányzata

 

A projekt keretében meghatározott célterület lakosságszáma összesen 2036 fő:

- Krasznokvajda (konzorciumvezető) (472 lakosságszám)

- Rakaca (841 lakosságszám)

- Rakacaszend (336 lakosságszám)

- Büttös (161 lakosságszám)

- Felsőgagy (226 lakosságszám)

 

Projektünk az elmaradott térségek felzárkóztatásának céljával kerül megvalósításra a pályázati útmutató előírásainak megfelelően. A projekt során elvégzendő feladatok:

 

1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés:

A tervezés eredményeképpen kialakuló helyi cselekvési terv célja, hogy meghatározza a projekt további tevékenységeinek tematikáját, amely a települési vagy térségi identitás egy vagy több – a TOP célkitűzéseivel is összhangban álló – érték mentén szerveződik (pl.: történelmi, kulturális vagy természeti értékek, társadalmi együttélés, összetartozás, fenntarthatóság, új-gazdaság stb.).

2. A projekt által érintett térség, település, településrész közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele, elsősorban a közművelődési, muzeális és könyvtári intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével.

3. A helyi cselekvési terv alapján a település, településrész, térség lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével:

a) közösségi akciók, tevékenységek, események,

b) programok, folyamatok,

c) a helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése,

d) részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése.

4. A település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó dokumentumok közül a helyi cselekvési tervhez illeszkedő stratégiai dokumentum(ok)nak – a 3. d) pont szerinti – részvételi fórumok keretei között való áttekintése és amennyiben releváns megújítása:

a) helyi esélyegyenlőségi program,

b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a szerinti közművelődési rendelet.

c) egyéb, a településnek vagy a térségnek a helyi cselekvési tervében foglalt irányvonalához illeszkedő stratégiai dokumentum.

 

Ez utóbbi 4. c) pont esetében új dokumentum létrehozása is támogatható, amennyiben az szükséges és illeszkedik a helyi cselekvési tervhez.

5. A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása (infrastruktúra-fejlesztés nélkül).

6. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása:

a) képzések szervezése a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok (a közösségfejlesztési folyamat generálásában, megvalósításában kulcsszerepet betöltő „központi mag”), szakemberek és a település vezetői (polgármester, képviselő-testületi tagok), valamint a közigazgatásban dolgozók számára, a projekt céljának megfelelő képzéseken való részvétel biztosítása érdekében;

b) a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok (a közösségfejlesztési folyamat generálásában, megvalósításában kulcsszerepet betöltő „központi mag”), szakemberek és a település vezetőinek közös részvételével megvalósuló belföldi és külföldi (Európai Unión belüli) tanulmányutak, belföldi és nemzetközi (Európai Unión belüli) tapasztalatcsere.

 

Kiegészítő tevékenységként a projekt során megvalósításra kerülnek az alábbiak:

• Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok

• Közlekedésbiztonsági programok

 

A megvalósítás során folyamatosan biztosítjuk a projektmenedzsment szervezetet a zavartalan lebonyolítás végett. A projekt települési együttműködés (konzorcium) keretében valósul meg.

 

Pályázó neve (konzorciumi vezető)

KRASZNOKVAJDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe

Krasznokvajda és térsége közösségfejlesztési projektje

Szerződés száma

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00018

Támogatás összege (Ft)

50 000 000 Ft

Támogatás mértéke (%)

100 %

A projekt megvalósításának kezdete

2018.04.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje

2022.01.31.

KÖZADATKERESŐ