Rakaca község - önkormányzati portál

Szegregált élethelyzetek felszámolása Rakacán komplex programokkal

EFOP-1.6.2

A PROJEKT CÍME: Szegregált élethelyzetek felszámolása Rakacán komplex programokkal

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-1.6.2-16-2017-00059

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: RAKACA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

MEGVALÓSÍTÁS IDŐSZAKA: 2018. 04. 01. – 2022.12.31.

A PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE: 199 665 082 Ft

TÁMOGATÉS MÉRTÉKE: 100%

A PROJEKT SZAKMAI TARTALMA: A projekt célja Rakaca településen a KSH által lehatárolt szegregált lakókörnyezetben mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. Ennek érdekében a konzorciumot működtető partnerek (Rakaca Községi Önkormányzat, Abaújrakezdés Köszhasznú Egyesület, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság) és együttműködő partnerek (Szendrői Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás, Rakacai Általános Iskola, B-A-Z Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya, Rakaca Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat) a helyi adottságokra és egyéni szükségletekre épülő komplex beavatkozási eszközrendszert dolgoztak ki. A Közösségi Beavatkozási Terv ráépül a településen korábban megvalósult komplex telep program eredményeire.

A beavatkozás alapja a jelenlét típusú szociális munka és a célcsoport, valamint a helyi közösség minél teljesebb bevonása a fejlesztési folyamatokba. A szociális munka színtere a szegregátumban, a település könyvtárában kialakításra kerülő Csillag Szolgáltató Pont. A szolgáltató pontban biztosított lesz a mosási, fürdési lehetőség, a számítógép használat és az internet elérés. Ezen kívül adott a gyermekek foglalkoztatására alkalmas, fejlesztő eszközökkel és játékokkal felszerelt tér.

A Csillag Pontban elérhető, a projekt által finanszírozott szolgáltatások: szociális információ nyújtás, munkaerő-piaci tanácsadás. A Szolgáltató Pont infrastruktúrát és helyet biztosít partnereink által nyújtott nem a projektből finanszírozott szolgáltatásoknak is: a szociális és gyermekjóléti szolgálat terepen dolgozó munkatársainak, valamint a járási szintű Biztos Kezdet program helyben megvalósuló tevékenységeinek.

A Cserhaj Közösségi Ház a közösségfejlesztő munka fő helyszíne, melynek keretében a családok bevonásával sütés-főzési program valósul meg. Bárki számára nyitott szabadidős program a Sportnap, és a Roma kulturális nap. A FOCIklub vezető irányításával tömegsport foglalkozás valósul meg. A családi fejlesztési tervben érintett gyermekeknek évente 1 alkalommal tábort szervezünk. A gyermekek számára tehetséggondozó műhely keretében művészi, drámapedagógiai témájú műhelyfoglalkozások kerülnek megrendezésre. A közösségi terek szépítésére, közösségi akciókat szervezünk.

Egészségfejlesztő programok: családi egészségnappal egybekötött szűrőnap, álló prevenciós foglalkozássorozat, addiktológiai tanácsadás, családvezetési és életvezetési foglalkozássorozat fiatal felnőttek részére.

A munka világába való bekapcsolódást és a foglalkoztathatóság javítását célzó képzések, szolgáltatások a projekt leghangsúlyosabb részét képezik.

A programba vont 146 fő képzésben vesz részt. A képzések idejére a résztvevőknek megélhetési támogatást biztosítunk. A képzésekbe vont 109 fő közül minimum 66-an sikeresen elvégzik a képzést és szakmai képzettséget szereznek. A nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedést munkaerő-piaci szolgáltatások segítik, amelyek egyaránt tartalmaznak a célcsoport motiválásával, felkészítésével, a munkába jutás szervezésével és a munkáltatók felkutatásával, érzékenyítésével kapcsolatos tevékenységeket. A munkaerő-piaci integrációt támogató programelemek hatékony megvalósításának eredményeként minimum 22 fő foglalkoztatásba kerül. 15 kiválasztott álláskereső elhelyezkedését a mélyszegénységben élők segítését célzó innovatív program keretében támogatjuk.

A projekthez szervesen kapcsolódik az EFOP-2.4.1 felhívás keretében benyújtandó, a lakhatási szegregáció oldását célzó ERFA támogatású projekt. Az EFOP-2.4.1-ben megvalósuló lakhatási beruházás eredményeként minimum öt önormányzati bérlakás kerül kialakításra illetve felújításra, mely összesen 38 fő szegregátumban élő lakhatási mobilizációját teszi lehetővé. A lakásváltásból eredő nehézségek csökkentését felkészítő foglalkozások biztosítják. A lakás Jelen projektben megvalósuló humán fejlesztések jelentősen hozzájárulnak mobilizáció sikeres és konfliktusoktól mentes lebonyolításához.

Partneri, szervezeti szintű együttműködés: szervezeti támogató workshopok, a sokproblémás családokkal való hatékony munka érdekében hálózati workshopok, szupervízor által vezetett esetkonferencia, az esetlegesen előforduló konfliktusok megoldására konfliktuskezelési workshopok, antidiszkriminációs tréning, Projekt Irányító Tanács működtetése.

KÖZADATKERESŐ