Rakaca község - önkormányzati portál
Szervezeti felépítés
VISSZA

Fügeiné Brilla Zsuzsanna

szociális ügyintéző

Spisákné Namesnyik Piroska

szociális és gyámügyi ügyintéző

Tajnainé Stefán Edit

gazdálkodási ügyintéző

Veres Béláné

gazdálkodási ügyintéző, anyakönyvvezető

Seres Miklósné

adóügyi ügyintéző, ügykezelő

Szabó Elekné

körjegyző